Praktische Info

Repetities
Woensdagavond: 19.45 uur – 22.00 uur.

Locatie kerk ‘de Emmaüsgangers’, Reyerdijk 67  in Rotterdam.

Contributie
De contributie bedraagt € 35,- per maand.

Repetitieweekend
In het laatste weekend van januari wordt er een repetitieweekend gehouden op een  locatie elders in Nederland waarin naast repetitietijd ook plek is voor ontmoeting.

Repetitiedag
Eind september / begin oktober is er de jaarlijkse repetitiedag op zaterdag in een kerk in de buurt van Rotterdam.