Praktische Info

 

Repetities

  • Woensdagavond  van 19.45 – 22.00 uur.
  • locatie: gebouw  ‘de Emmaüsgangers’
  • Reyerdijk 67
  • 3079 NC  Rotterdam

Contributie                                                                                                                             De contributie is € 30 per maand.

Studieweekend                                                                                                                     Altijd het laatste weekend van januari. Op een locatie ergens in Nederland.

Studiedag                                                                                                                              September / Oktober. Op een nader te bepalen zaterdag.